НЭГ. Удирдлагын бүртгэл хяналт хичээлийн тодорхойлолт

1.1 " Удирдлагын бүртгэл хяналт " хичээлийн танилцуулга


Баталсан албан тушаалтан

Баталсан он сар өдөр 20. Оны……... сар………өдөр

Хичээл заах тэнхим Эдийн засгийн тэнхим

Хичээлийн дугаар ACCO 403

Хичээлийн нэр Удирдлагын бүртгэл хяналт

Хичээлийн залгамж холбоо

- Өмнө үзсэн байх хичээл Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Зардлын бүртгэл

Санхүүгийн бүртгэл

- Ямар хичээлийн өмнө үзэх Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл

Дээд шатны нягтлан бодох бүртгэл

Кредит 3.0

Ногдох цаг 64 цаг

- Үүнээс Лекц-32, семинар 32 цаг

Улирал 6-р улирал

1.2.Удирдлагын бүртгэл хяналт хичээлийн судлах хэрэгцээ, шаардлага

Орчин үеийн шинэ техник технологи бүхий үйлдвэрийн газрууд байгуулагдаж гадаад харилцаа нь өргөжин тэлж байна. Ингэж тэлхийн хэрээр компаний удирдлагад бизнесийн эцсийн зорилго ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэстэй ухаалаг оновчтой шийдвэр гаргах, аж ахуйгаа зөв удирдах, үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, ашиг орлого, өртөг зардлаа зөв тооцох явдал зайлшгүй чухал болж байна.

1.3. Удирдлагын бүртгэл хяналт хичээлийн зорилго

Санхүүгийн болон удирдлагын бүртгэлийн ялгаатай талуудыг ойлгох, зардлын бүртгэлийн ангилалуудыг ойлгох, төлөвлөлтийг хянах шийдвэр гаргах,төсвийн үндсэн зарчмууд төлөвлөлтөнд хяналт тавих, мастер төлөвлөгөө зохиох түүний бүтэц бүрэлдэхүүнд дүн шинжилгээ хийх, стандарт тогтоох, үнэ тогтоох, зохиох аргуудыг мэдэх, өсөлтийн хувийг тогтоох, шийдвэр гаргах зэргийг мэдэх зорилготой.

1.4 " Удирдлагын бүртгэл хяналт " хичээлийн зорилт

Удирдлагын бүртгэлийн талаар мэдлэгийг эзэмших

Шаардлагтай удирдлагын тайлангууд бэлтгэх

1.5 " Удирдлагын бүртгэл хяналт " хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт

¹

Бүлгийн нэр

Сэдэв

цаг

хичээлийн хэлбэр

лекц

семинар

1

Үндсэн ойлголт

Удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт

2

лекц

семинар

2

семинар

2

Зардлын бүтцийн шинжилгээ

Зардлын бүтцийн шинжилэх үндсэн аргууд, дээд ба доод цэгийн арга, тархалт диаграммын арга

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

Хамгийн бага квадратын арга, харилцан хамаарлын арга, энгийн болон олон хүчин зүйлийн регресийн арга

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

3

ЗҮА шинжилгээ

Зардал үйлдвэрлэл ашгийн хамаарлын шинжилгээ Хугралын цэгийн тооцоо

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

4

Ялгаварт зардлын шинжилгээ

Нэмэлт захиалга авах эсэхтусгай захиалгын үнийг багасгах, өөрөө үйлдвэрлэх эсвэл худалдан авах тухай шийдвэр гаргах

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

Үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэр гаргах, тодорхой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг зогсоох

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

5

Капиталын зарцуулалт

капитал зарцуулалт

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

6

Тодорхой бус байдалд шийдвэр гаргах нь

Магадлалын шинжилгээ

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

Шийдвэрийн мон

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

7

Төсөвлөлтийн зорилго, хугацаа, үе шатууд

Төсөвлөлтийн зорилго, хугацаа үе шатууд, ашгийн төсөвлөлт

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

Байнгын төсвийн бүрдэл хэсгүүд

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

8

Капитал судалгаа ба хөгжил мөнгөн хөрөнгө Перт систем уян хатан төсөв

Судалгаа ба хөгжлийн зардлын төсөв, мөнгөн хөрөнгийн төсөв

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

Ашгийн бус байгууллагын төлөвлөлт, тэг суурьт төсөв төсөвлөлт болон хяналтын Перт систем

2

лекц

дасгал бодлого

2

семинар

9

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

Санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл хэрэглэгчид, санхүүгийн шинжилгээний арга зүй

2

лекц

семинар

2

семинар

Санхүүгийн тайлангийн хэвтээ ба босоо шинжилгээ

2

лекц

Дасгал

2

семинар

Төлбөрийн чадварийн шинжилгээ

2

лекц

дасгал

2

семинар

Нийт

64

32

32

start=-48 , cViewSize=50 , cPageCount=1

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)